Tre företag skapar ett nytt

Princip är ett samarbetsprojekt mellan tre väl etablerade företag i den västsvenska byggbranschen, alla med sina specialiteter och styrkor. Tillsammans har vi skapat en ny stark aktör på byggmarknaden inför de kommande årens spännande utveckling. Här får du veta mer om våra moderföretag.

SCIL Projektutveckling

Scil är ett ungt företag med lång erfarenhet. Ägarna Ulrika Davidsson och Anders Johansson grundade Scil projektutveckling 2013 men har tillsammans mer än 40 års erfarenhet från byggbranschen, med fokus på bostäder. Detta har skapat djup förståelse för och brett kunnande om allt som krävs för ett lyckat projekt, från idé till färdig fastighet.
Scil har genom åren genomfört många flerbostads- och småhusprojekt, både i egen regi och åt beställare, framför allt i Göteborg med omnejd. Det har oftast handlat om totalansvar, och bland beställarna finns företag som Förbo, Sverigehuset, Veidekke Bostad, NCC, Jutabo och Balder.
Kompetens, värde, inlevelse och en vilja att alltid uppfylla kundernas förväntningar är viktiga delar av det Scil tar med sig in i Princip.

www.scil.se

VGL Utveckling med Betonmast

VGL Utveckling och Betonmast driver och bygger tillsammans bostads- och fastighetsprojekt från råmark till inflyttningsklart, i egen regi eller i partnerskap med andra investerare.
VGL Utveckling har Bohuslän som bas och företaget ägs till största delen av grundaren Kenneth Myrvold. Fokus är på projektutveckling och försäljning av bostäder, med partnern Betonmast som byggare.
Betonmast är ett av Norges ledande entreprenadföretag och delägare i VGL Utveckling. Bolaget tillhör de snabbast växande aktörerna i den norska byggbranschen och har lokala organisationer över hela Norge. Sedan två år finns Betonmast även i Sverige och har redan flera stora projekt bakom sig, bland annat i Göteborgs innerstad. Till Princips mix tillför de både byggresurser och finansiella muskler.

www.vglbostader.se

KUB arkitekter

Den tredje parten i Princips kompletta erbjudande är KUB arkitekter. Företaget har funnits sedan 2001 och har idag har ett 30-tal medarbetare. KUB är baserade i Göteborg, har arbetat mycket i Västsverige men har också utfört uppdrag över hela landet.
KUB arkitekter har arbetat med planering och gestaltning av allt från stadsplaner till byggnader och inredning under mer än 25 år. Byråns projekt har uppmärksammats i svensk och internationell press och vunnit ett antal priser, bland annat Kasper Salinpriset för bästa byggnad och Sveriges Arkitekters pris för bästa bostadshus.
KUB arkitekter söker enkla principlösningar baserade på noggranna undersökningar. Platsen och omgivningarna är centrala utgångspunkter och inspirationskällor. Målet är tydlig arkitektur, hållbar både ur miljösynpunkt och över tid, skapad utifrån ett humanistiskt synsätt och omsorg om helhet och detaljer. Lyhördhet inför och dialog med beställaren är också viktiga ledstjärnor.

www.kub-arkitekter.se