Ta kontakt direkt!

Våra kontaktuppgifter speglar vår affärsidé om helhet, från markanskaffning till färdig fastighet. Därför kan du ta kontakt med den du tycker passar bäst för ditt ärende. Vi befinner oss på Stora Nygatan 17, 411 08 Göteborg. Välkommen!

ulrika

Ulrika Davidsson
Projektutvecklare
0761-26 40 46
ulrika.davidsson@principab.se

man2

Lars Andersson
Projektutveckling
076-942 20 16
lars.andersson@principab.se

man1

Håkan Trygged
Arkitekt SAR/MSA
070-783 04 75
hakan.trygged@principab.se

vem

Karl Axel Johannesson
Arkitekt SAR/MSA
070-783 04 01
karlaxel.johannesson@principab.se

vem

Anders Johansson
Projektutvecklare
070-210 84 14
anders.johansson@principab.se

vem

PerEric Persson
Arkitekt SAR/MSA
070-730 83 21
pereric.persson@principab.se

vem

Kenneth Myrvold
Projektutveckling
070-220 00 02
kenneth.myrvold@principab.se

Har du mark att sälja?

Vi är intresserade av mark för byggnation av olika slag. Maila oss så tar vi kontakt.

Namn*

Tel*

Mail*