Rutinerad projektledning.

Trygg entreprenad.

God arkitektur.

Passionerad nybyggaranda.

Vi är Princip, en ny aktör på byggmarknaden i Västsverige. Och inte bara det, vi är faktiskt också en ny typ av aktör. Vi erbjuder inte bara stark projektledning och entreprenad med muskler och lång erfarenhet, utan också egen arkitektkompetens, allt integrerat i en enda flexibel och snabb organisation. Princip står för förenade krafter och stark nybyggaranda. Vi är tre företag som tillsammans bygger ett nytt företag. Men framför allt är vi entusiastiska inför att få vara med och bygga det nya Västsverige som växer fram under de kommande åren.

Erfarenhet
Erfarenhet
Erfarenhet
Det man har gjort framgångsrikt många gånger förut blir man bra på. Princip är ett nystartat företag med rutinerade yrkespersoner som kärna. Vi har många lyckade projekt bakom i våra moderföretag. En trygghet för dig som väljer att samarbeta med oss.
Samarbete
Samarbete
Samarbete
Samarbete, öppenhet och god kommunikation är förutsättningar för att göra ett bra jobb när många människor och kompetenser är inblandade. Vi jobbar i dialog och hjälps åt med våra kunder och partners för att nå bästa tänkbara resultat och samarbete är kärnan i vår affärsidé.
Kompetens
Kompetens
Kompetens
Och inte bara kompetens, utan samlad kompetens. Princips laguppställning för samman breda kunskaper till ett unikt erbjudande till markägare, företag och offentliga aktörer på den västsvenska byggmarknaden.

Säljer du
Mark?

Läs mer 

Engagemang
Engagemang
Engagemang
Princip bryr sig. Vi ger oss inte, gör mer och låter inget bero. Ett starkt engagemang i det vi gör är en viktig grund för oss både som yrkespersoner och företagare och en centraldel av vår nybyggaranda. Som kund kommer du att märka det i samarbetet med oss.
Flexibilitet
Flexibilitet
Flexibilitet
Princip är en liten organisation med tillgång till stora resurser. Det gör och snabba i tanke och handling, både när det gäller att hitta arbetssätt som passar våra kunder och att snabbt anpassa oss till ändrade förhållanden.

Hör av dig

Läs mer 

Helhetssyn
Helhetssyn
Helhetssyn
Ett byggprojekt omfattar många olika områden, processer och kompetenser. Men slutmålet är alltid ett enda, en fastighet som fungerar bra både för ägare och brukare. Vi på Princip har koll på alla delar och detaljer, men aldrig utan att tappa helheten ur sikte.

Tre företag, en tanke.

Och tanken är helhet, från markanskaffning till färdig fastighet. Tre väl etablerade aktörer har tillsammans startat ett nytt företag, med samlad kraft och kompetens. Klicka och läs mer om våra moderföretag.

SCIL ProjektutvecklingVGL UtvecklingKUB arkitekter

Ska vi samarbeta?

Vi på Princip hoppas det! Om du tycker det är för en stark nybyggare i Västsverige, hör av dig.